Trzej Królowie... złoto, kadzidło i mirra, czyli dzieła charytatywne i mecenat

Autor: Artur Wójtowicz | Scenariusze zajęć z religii | Data publikacji: 2007-11-20

Cel metodyczny: Zainteresowanie uczniów tematem dzieł charytatywnych. Cel dydaktyczny: Uwrażliwienie uczniów na ubóstwo bliźniego
 
  1. Modlitwa
  2. Podstawa biblijna
  3. Kim byli trzej królowie
  4. Zabawa z cytatami bibliblinymi
  5. Dzieła charytatywne
  6. Podsumowanie

Modlitwa

Podstawa biblijna

Nauczyciel rozdaje uczniom fragment Ewangelii wg. św. Mateusza 2, 1 - 12:

„...Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy, bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał, więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.  Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.  A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny...."

Kim byli trzej królowie?

Kim tak naprawdę byli trzej królowie. W tradycji chrześcijańskiej trzej Mędrcy ze Wschodu, którzy udali się do stajenki betlejemskiej, wyruszyli oni z miejscowości Keshan, znajdującej się na terenie obecnego Iranu. Nie znamy ich imion a tradycja chrześcijańska przyjęła, że nazywali się Kacper, Melchior i Baltazar. Święto Trzech Króli przypada 6 stycznia.

Opis z ewangelii Mateusza jest symboliczny. Ma on przedstawiać pokłonem i świata pogan, i ludzi w ogóle, przed Bogiem Wcielonym. Tradycja głosi, że królowie przybyli z różnych stron świata, dlatego też jeden z nich przedstawiany jest jako murzyn.

Mędrcy ofiarowali nowonarodzonemu Jezusowi złoto kadzidło i mirrę. Otrzymawszy podczas snu wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, trzej pielgrzymi wyruszyli z powrotem do swych krajów inną drogą.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, czego symbolem jest złoto, kadzidło i mirra.

Zabawa z cytatami biblijnymi.

Nauczyciel daje uczniom 3 cytaty:

„...Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy, bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon»... A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę..."

Mt 2. 1 - 12

„...Królowie Tarszysz i wysp przyniosą dary. Królowie Szaby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby..."

Ps. 71

„...Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło..."

Iz 60, 6

Kto z was chciałby zostać tak przywitanym przy narodzeniu?

Myślę, że każdy chciałby znaleźć sponsora na własne urodziny.

Dzieła charytatywne

Nauczyciel wyjaśnia uczniom ideę dzieł charytatywnych dzieł, ideę odliczania 1% z podatku.

Podsumowanie

Nauczyciel podsumowuje z uczniami temat. Notatka do zeszytu.


Copyright © by Artur Wójtowicz

Udostępnij w : Wyślij znajomemuRozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: