znaleziono: 65

Wyniki wyszukiwania

Emerytura dla osoby duchownej Dodano: 2007-12-31

Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne ma zagwarantować na starość świadczenie, które będzie co miesiąc wypłacał ZUS. Emeryturę uzyskuje się po osiągnięciu określonego wieku, ale wysokość naliczonej emerytury zależy również od tego, w jakiej wysokości były naliczane składki na ubezpieczenie emerytalne.

więcej
System emerytalny klasy średniej Dodano: 2011-10-14

  Globalna firma doradcza Mercer zaleca naszemu rządowi wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podjęcie działań zmierzających do zwiększenia aktywności zawodowej Polaków – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Chodzi o to, by w starzejącym się środowisku były zabezpieczone odpowiednie oszczędności na cele emerytalne.

więcej
Kobieta pracująca, a emerytura Dodano: 2011-11-30

Na razie trudno jest mi powiedzieć, czy praca do 67 roku życia będzie dla mnie wielkim wyzwaniem. 

więcej
Zmieniły się zasady przyznawania emerytur od 8 stycznia 2009 r. Dodano: 2009-08-20

W 2009 r. zmieniły się zasady przyznawania emerytur. Na dotychczasowych zasadach na emeryturę mogą przejść osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 r. Tym osobom ZUS będzie przyznawał emerytury tak jak do tej pory, chyba ze zgłoszą wniosek o ustalenie prawa do emerytury wg starych i nowych zasad. Taki wniosek emeryta pozwala ZUS wyliczyć obydwa warianty wysokości emerytury, a przyszłemu emerytowi dokonania wyboru, który z rodzajów emerytury jest dla niego korzystniejszy. Co ważne obydwa warianty emerytury  ZUS wyliczy tylko na podstawie wniosku emeryta. Dlatego wypełniając dokumenty warto również wypełnić pole Tak w pkt 6 cz. II wniosku o emeryturę.

więcej
Emerytura duchownych Dodano: 2009-05-12

Duchowny, aby przejść na emeryturę powinien złożyć odpowiedni wniosek, a także dołączyć stosowne dokumenty, które potwierdzają okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, oraz okresy nie podlegania temu ubezpieczeniu, które są wliczane do stażu emerytalnego.

więcej
Jak naliczać na ubezpieczenie duchownych w 2009 r. Dodano: 2009-08-27

Od 1 stycznia 2009 r. zmieniło się minimalne wynagrodzenie, co ma wypływ na wysokość składek ZUS dla osób duchownych. Minimalne wynagrodzenie jest podstawą naliczenia składek na te ubezpieczenia. Obliczenie kwot składek zmieniło się również od 1 kwietnia 2009 r., ponieważ została obniżona stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe z 1,80% do 1,67%.  

więcej
Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby duchowne i kto finansuje składki Dodano: 2007-12-31

Płatnikiem składek za osobę duchowną może być: ·        sam duchowny, który opłaca składki na własne ubezpieczenia, ·        przełożony domu zakonnego lub klasztoru w stosunku do członków swych zakonów ·        za zgodą ZUS - inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do osób duchownych objętych tą zgodą.

więcej
Indywidualne Konto Emerytalne Dodano: 2010-08-14

Do konieczności dodatkowego oszczędzania na emeryturę przekonuje się coraz więcej Polaków. Zdajemy sobie sprawę, że sama emerytura z ZUS, powiększona o świadczenia z OFE nie wystarczy na życie na przyzwoitym poziomie. Jedną z ciekawych opcji jest oszczędzanie w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

więcej
Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób duchownych Dodano: 2007-12-31

Składki na ubezpieczenia społeczne nalicza według stóp procentowych od kwoty, która w przypadku osób duchownych nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych jest uzależniona od formy opodatkowania, którą wybrał duchowny i wynosi albo kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo kwotę świadczenia pielęgnacyjnego. Osoba duchowna może płacić składkę od kwoty wyższej niż minimalne wynagrodzenia.

więcej
Rodzaje ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotne, którym podlegają osoby duchowne Dodano: 2007-12-31

W polskim systemie ubezpieczeń wyróżnia się ubezpieczenia społeczne, które mają na celu zapewnienie świadczeń po ukończeniu wieku emerytalnego lub powstania niezdolności do wykonywania pracy, a także ubezpieczenie zdrowotne na podstawie którego duchowny uzyskuje prawo do bezpłatnych świadczeń lekarskich.

więcejRozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: