W Polsce ściąganie podatków najmniej efektywne w Unii Europejskiej

Autor: mat. prasowy / inf. nadesłana | Wydarzenia | Data publikacji: 2015-09-21

W najnowszym raporcie Komisji Europejskiej, podsumowującym reformy podatkowe w krajach Unii, Polska znalazła się w gronie 5 krajów, których system sprawozdawczości podatkowej i ogólnej polityki fiskalnej wymaga reformy. Ściąganie podatków w Polsce generuje największe koszty w skali całej Unii Europejskiej i jedne z największych obciążeń związanych z rozliczeniami po stronie przedsiębiorstw. Nic dziwnego, że znajdujemy się w grupie państw, które mają największy problem z długiem z tytułu luki podatkowej.

Polska, Bułgaria, Czechy, Niemcy i Słowacja to 5 krajów, które według raportu Komisji Europejskiej powinny znacznie poprawić efektywność systemu podatkowego. Polska zajmuje ostatnie pozycje w rankingu pod względem efektywnego pozyskiwania pieniędzy z VAT, mamy też trudności z długiem wynikającym z niezapłaconych podatków. Autorzy dokumentu wskazują za raportem Banku Światowego z 2014 r., że Polska jest w czołówce krajów (za Bułgarią i Czechami), gdzie przedsiębiorcy MŚP poświęcają najwięcej czasu na wypełnianie deklaracji podatkowych. Wyjątkowo słabo wypadamy w zakresie kosztów ściągania podatków. Raport Komisji powołuje się na dane OECD (2015), według których Polskę charakteryzują najwyższe jednostkowe koszty pobory podatku. Za nami znalazły się Słowacja, Niemcy, Czechy, Bułgaria i Rumunia.

 

„Talenty polskich urzędników i czas przedsiębiorców są marnowane na ściąganie od małych i średnich firm stosunkowo niewielkich kwot w skali całego budżetu. Dla przykładu stu największych płatników CIT odpowiada za 40% wpływów z tytułu tego podatku. Szacuję, że tysiąc największych płatników CIT odpowiada za 90% kwoty przychodów w tym obszarze. To oznacza, że system można znacznie uprościć zmniejszając obciążenia dla administracji i przedsiębiorców”, komentuje Henryk Siodmok, prezes zarządu grupy Atlas.

 

Jak wskazują autorzy raportu Komisji Europejskiej od władz coraz częściej oczekuje się lepszych efektów przy mniejszym nakładzie pracy i niższych kosztach. Stąd ważne jest wykorzystanie nowych technologii czy rozliczeń on-line. Tutaj niestety Polska również znalazła się w gronie krajów, które stosunkowo wolno wdrażają nowoczesne rozwiązania. Raport wskazuje też potrzebę upraszczania systemu podatkowego i zwiekszania jego stabilności w czasie.

 

„Polskie przedsiębiorstwa muszą borykac się z ciągłymi zmianami przepisów. Jak wskazuje raport Grant Thornton, w samym 2014 roku weszło w życie blisko 2 tys. aktów prawnych, z czego jedna trzecia miała pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność firm. Zamiast dążyć do upraszczania i ujednolicania przepisów, mnoży się ustawy i nowelizacje, także w sferze podatków. Małe i średnie firmy potrzebują prostych, niezmiennych zasad oraz równych szans w stosunku do dużych podmiotów. Będziemy o tym dyskutowac pod koniec października na Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth - kongresu podczas którego zaproponujemy gotowe propozycje zmian przepisów, tak by sprzyjały rozwojowi gospodarczemu“, mówi prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, sekretarz generalna i opiekun merytoryczny warsztatów eksperckich w ramach Forum.

 

Z pozytywnych zmian wprowadzonych przez Polskę raport Komisji Europejskiej wymienia m.in. uproszczenia księgowe dla mikroprzedsiębiorstw oraz przepisy utrudniające unikanie opodatkowania.

 

O raporcie

Raport Komisji Europejskiej “Reformy podatkowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej 2015. Wyzwania polityki podatkowej dla wzrostu ekonomicznego i równowagi fiskalnej” został przygotowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Gospodarczych i Finansowych oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Podatków i Unii Celnej. Jest to przygotowywany corocznie dokument, którego głównym celem jest wzbudzenie dyskusji na temat polityki fiskalnej krajów unijnych oraz analiza wyzwań podatkowych oraz niedawnych reform przeprowadzanych przez państwa członkowskie.

 

Raport dokonuje przeglądu ostatnich trendów w przychodach podatkowych i omawia główne reformy wprowadzone przez państwa członkowskie w ciągu ostatniego roku. Ponadto dokument pochyla się nad kwestiami o szczególnym znaczeniu makroekonomicznym: potencjalnym wpływie, jaki podatki mają na stabilność budżetową państwa oraz nad zmniejszeniem obciążeń podatkowych pracy, jako narzędziu stymulacji wzrostu gospodarczego państw członkowskich. Autorzy dokonują dokładnej analizy obecnych rządów w kontekście administrowania, ściągania i redystrybucji podatków, a także dają propozycje poprawy konstrukcji podatków w wybranych obszarach.

 

O Forum:

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth to największa inicjatywa biznesowo-prawna w Europie Środkowo-Południowej, której celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarki. Jest to pionierski projekt obywatelski – ponad podziałami politycznymi – w który zaangażowali się czołowi polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk prawnych, naukowych, politycznych i NGO z Polski, a także regionu. Wspólnie pracują oni nad wyłonieniem najlepszych rozwiązań prawnych, które sprzyjają rozwojowi biznesu, zwłaszcza wdrażanych z powodzeniem w innych krajach regionu i które warto wprowadzić również w Polsce. Punktem kulminacyjnym Forum będzie 3-dniowy Kongres, który odbędzie się w dniach 28 – 30 października br. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach. W trakcie wydarzenia zostanie zorganizowanych około 20 warsztatów z udziałem wiodących ekspertów z obszaru prawa, biznesu czy ekonomii. Sformułują oni konkretne propozycje nowelizacji ustaw w takich obszarach jak m.in. prawo pracy, prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, partnerstwo publiczno-prywatne czy prawo autorskie. W efekcie powstanie Kodeks szkiców ustaw, który zostanie przedłożony Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, który zadeklarował swoje aktywne zaangażowanie w Forum, a następnie także innym decydentom w kraju. Obok Prezydenta w wydarzeniu weźmie udział kilkuset gości, m.in. Tibor Navracsics - Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Henri Malosse - Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Henryk Siodmok – Prezes Zarządu Grupy Atlas, Ryszard Florek - Prezes Zarządu spółki FAKRO, Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU SA, Mateusz Morawiecki - Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK, Wojciech Dziomdziora - Radca Prawny w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Maciej Gawroński - Partner Zarządzający polskiego biura Bird&Bird, Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu Rafako SA, Paul Varul - wybitny prawnik, Partner w międzynarodowej kancelarii VARUL, były Minister Sprawiedliwości Estonii, Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Jadwiga Glumińska-Pawlic - Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Rafał Fronczek – Prezes Krajowej Rady Komorniczej, a także wielu innych ekspertów.

Organizatorzy Forum: Miasto Katowice, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Wolności, Prawo dla Wolności i Rozwoju

Główni Partnerzy Forum: Atlas, Fakro, PZU, a także Bank Zachodni WBK, Poczta Polska, Krajowa Rada Komornicza, Cechini.

Patroni medialni wydarzenia: Forbes, Dziennik Gazeta Prawna, PAP, CIJ, TVP Katowice, Builder, Forum PPP, Forumbiznesu.pl, Outsourcing & More, Outsourcing Portal, Opoka.org.pl, Salon24.pl, Komercyjnie.pl

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: www.law4growth.com

Aktualne wiadomości o Forum i jego tematyce na koncie Twitter: @law4growth; #law4growth

Propozycje zmian przepisów w najbardziej istotnych obszarach gospodarki można zgłaszać również poprzez adres e-mail: zmiana@law4growth.com


Copyright © by Forum dla Wolności i Rozwoju

Udostępnij w : Wyślij znajomemuRozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: