Przedsiębiorcy na rzecz wspólnego dobra

Autor: mat. prasowy / inf. nadesłana | Wydarzenia | Data publikacji: 2015-09-21

Po encyklikach mówiących o funkcjonowaniu sprawiedliwości społecznej w ramach wolnego rynku oraz własności prywatnej, nadeszły czasy ukształtowania miejsca dla przedsiębiorcy w nauce Kościoła. Dziś, w Polsce mamy około 3 milionów przedsiębiorców – właścicieli spółek, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, współwłaścicieli firm rodzinnych i wielu innych, którzy dają pracę milionom Polaków. Jesteśmy uważani za jeden z najbardziej przedsiębiorczych krajów w Europie. Niestety nadal świadomość korzyści społecznych, płynących z działalności przedsiębiorców jest w Polsce stosunkowo niska. Jak to zmienić?

Instrukcja Papieskiej Rady Iustitia Et Pax z 2012 roku jest wstępem do rozmów w środowisku religijnym, na temat istotnej roli przedsiębiorcy w życiu całego społeczeństwa. Wspomniani w niej liderzy biznesu to nie tylko właściciele dużych i średnich firm, ale także mikroprzedsiębiorstw, dzięki którym pracę ma prawie 5 mln Polaków. W Piśmie Świętym, podkreślony jest ciężar obowiązków, które bierze na siebie przedsiębiorca: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego”. Fragment ten jest często interpretowany w odniesieniu do faktu, że bogactwo często przysłania jego właścicielowi inne wartości. Cytat ten może mieć jednak jeszcze inny wymiar.

Przez lata tłumaczono ten fragment w ten sposób: bogaty nie będzie zbawiony, bo ma dużo pieniędzy. Wydaje się, że należałoby go interpretować: oto wyzwanie dla księży, bo ubodzy i biedni mają otwarte bramy do nieba, ale ludzie, którzy mają największy wpływ na ich losy, mają przed sobą dużo trudniejszą drogę. Dlatego wymagają oni najwięcej wsparcia i duszpasterstwa. Przed przedsiębiorcą stoi najwięcej wyzwań i pokus. Dostają jednocześnie jeden największy talent – ponoszenie odpowiedzialności za innych Przedsiębiorcy odgrywają centralną rolę w życiu społeczno-gospodarczym. Warto wspomnieć, że już w 1961 roku w encyklice Mater et Magistra Kościół głosił pierwszeństwo zasady pomocniczości i przedsiębiorczości przed interwencjonizmem państwowym“, mówi Henryk Siodmok, Prezes Zarządu Grupy Atlas, inicjator Forum dla Wolności i Rozwoju  – największej inicjatywy biznesowo-prawnej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, której celem jest poprawa warunków rozwoju gospodarczego.

 

Przedsiębiorca jest stymulatorem krajowego dobrobytu. W Polsce jest 8 mln przedsiębiorstw, których menadżerowie, poprzez tworzenie miejsc pracy, decydują o życiu ogromnej liczby ludzi i ich rodzin. Jeżeli przedsiębiorca rozsądnie organizuje pracę, pozwala szlifować talenty w warunkach poszanowania godności, umożliwia nie tylko ekspansję swojej firmy, ale przede wszystkim ma bezpośredni wpływ na jakość życia związanych z nim ludzi. Duchowy rozwój przedsiębiorców wymaga zatem więcej wsparcia i szczególnej opieki duszpasterskiej.

Konieczna zmiana

Niepokojącym zjawiskiem związanym z ponoszeniem odpowiedzialności, wydaje się być obarczanie właścicieli firm winą za kwestie z nimi bezpośrednio niezwiązane. Nadal pokutuje stereotyp, iż przedsiębiorca to osoba nieuczciwa, wzbogacająca się kosztem innych. Należy pamiętać, że płaci on podatek dochodowy CIT, a przychody z tego tytułu dla Skarbu Państwa to ok. 25 mld zł. Warto też wspomnieć o wkładzie firm, jeśli  chodzi o Produkt Krajowy Brutto. Sektor małych i średnich firm wytwarza 67% PKB, tworząc miejsca pracy dla ok. 70% wszystkich zatrudnionych. Jak zauważa Henryk Siodmok, musimy zadać sobie pytanie, czy państwo dorosło do tego, by zrozumieć, że nasz byt zależy od sukcesu przedsiębiorcy.

Konieczna jest współpraca państwa z przedsiębiorstwami - tylko tą drogą można zbudować wzajemne zrozumienie. Przedsiębiorca powinien być traktowany przez państwo jako podmiot i partner, a nie jako zagrożenie, które trzeba obwarować murem przepisów prawnych. Biznes jest dla państwa kluczowy, zwłaszcza mniejsze firmy, których jest najwięcej. Wszystkie pieniądze, które trafiają do kieszeni urzędnika, nauczyciela, jak i na tacę, pochodzą od przedsiębiorcy“, zaznacza Henryk Siodmok.

Niewątpliwie kluczowy jest tutaj stosunek państwa do przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych. Idealną sytuacją, sprzyjającą sprawiedliwości społecznej i rozwoju gospodarczemu jest ponoszenie wspólnej odpowiedzialności za dobrobyt Polski i Polaków przez liderów biznesu i Państwa. Według badań przeprowadzonych przez GfK, nadinterpretacja przepisów prawa, a także biurokracja i niedostateczna regulacja przepisów prawnych utrudnia prowadzenie biznesu ¾ polskich przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę wszystkie prawne bariery, ponad 90% przedsiębiorców wskazuje, że istotnym ułatwieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce byłoby przede wszystkim wprowadzenie jednolitej interpretacji wszelkich przepisów podatkowych oraz uproszczenie przepisów prawa gospodarczego. [1] Dyskusję na ten temat pożądanych zmian oraz istotnej roli przedsiębiorcy w kształtowaniu wspólnoty będzie można podjąć podczas Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth. Jest to pionierski projekt obywatelski – ponad podziałami politycznymi – w który zaangażowali się czołowi polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk prawnych, naukowych, politycznych i NGO z Polski, a także regionu.

„Coraz częściej słyszymy głosy przedsiębiorców, sygnalizujących potrzebę gruntowej zmiany w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Wielu z nich podkreśla konieczność modyfikacji przepisów i uproszczenia wielu procedur. Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, które odbędzie się w Katowicach w dniach 28-30 października, jest szansą na zmianę konkretnych przepisów, by uwolnić polską gospodarkę i dać możliwości firmom w Polsce do szybszego wzrostu. To największa w tej części Europy inicjatywa, w ramach której przedstawiciele świata biznesu, prawa, nauki, ekonomii i organizacji z różnych środowisk i opcji politycznych stworzą wspólnie konkretne propozycje zmian ustaw zebrane w formie Kodeksu, który zostanie przekazany Prezydentowi RP. To doskonały przykład jak polscy przedsiębiorcy biorą sprawy w swoje ręce i zamiast mówić jedynie, że oczekują zmian, pokażą w jaki sposób można je wprowadzić tak, aby korzyści odczuły wszystkie przedsiębiorstwa, także te małe”, wyjaśnia Michał Rybicki, organizator Forum dla Wolności i Rozwoju.

 

Forum skierowane jest zarówno do obywateli, jak i przedstawicieli środowisk świeckich i duchownych. Jego organizatorami są: Krajowa Izba Gospodarcza, Miasto Katowice, Instytut Wolności, Prawo dla Rozwoju.

Więcej informacji: www.law4growth.com

Aktualne wiadomości o Forum i jego tematyce na koncie Twitter: law4growth[1] Badanie wykonane przez GfK Polonia na zlecenie BCC w I połowie 2014 r., na ogólnopolskiej, grupie 800 przedsiębiorców. 


Copyright © by Forum dla Wolności i Rozwoju

Udostępnij w : Wyślij znajomemuRozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: