Forum dla Wolności i Rozwoju

Autor: informacja prasowa | Wydarzenia | Data publikacji: 2015-08-01

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wymienią się najlepszymi praktykami gospodarczymi i prawnymi Trwa wielka akcja badania przepisów obowiązujących w 21 państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to część Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, największej w tej części kontynentu międzynarodowej inicjatywy obywatelskiej, której celem jest wyłonienie najlepszych rozwiązań prawnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu. Punktem kulminacyjnym Forum będzie kongres organizowany w dniach 28-30 października w Katowicach. Wszystkie działania uwieńczy raport, zawierający szkice ustaw i nowelizacji gotowe do wykorzystania przez decydentów w tej części Europy.
Źródło: Forum dla Wolności i Rozwoju

Forum to oddolna, obywatelska inicjatywa przedstawicieli świata biznesu, prawa, polityki i organizacji pozarządowych. Ma aspiracje, by stać się największą platformą wymiany opinii na linii biznes – samorządy – prawo – sektor publiczny – NGO w tej części kontynentu.

„Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają ze sobą wiele wspólnego i często borykają się z tymi samymi wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi. Mimo to bardzo rzadko się spotykamy, prowadzimy ze sobą dialog i czerpiemy od siebie nawzajem”, komentuje prof. Zbigniew Rau z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jeden z inicjatorów wydarzenia. „To pierwsze forum prawno-ekonomiczne dla całego regionu, które będzie okazją do przyjrzenia się panującym w naszych krajach przepisom oraz do wymiany dobrych praktyk i najlepszych rozwiązań.”

Inicjatywa powstała przede wszystkim z myślą o wspieraniu lokalnych gospodarek i tworzeniu coraz lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

„Motorem rozwoju gospodarczego w Europie jest lokalny biznes. Dla przykładu w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za niemal 50% PKB, duże polskie firmy są z kolei siłą napędową wielu regionów. Warto poszukać rozwiązań legislacyjnych, które w sposób szczególny będą wspierały krajowe biznesy”, mówi dr Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Zmiany trzeba jednak wprowadzać w sposób przemyślany, najlepiej korzystając z doświadczeń innych krajów, które wypróbowały już konkretne rozwiązania na swoim terenie. Szczególnie ważne jest zadbanie o równowagę pomiędzy interesami różnych grup społecznych i podmiotów gospodarczych.

„Katowice są przykładem miasta, które w zrównoważony sposób łączy np. potrzeby przemysłu górniczego z oczekiwaniami sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a metropolitalność z dbałością o środowisko naturalne. Możemy być źródłem wielu dobrych wzorców dla innych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony bardzo intensywnie poszukujemy rozwiązań, które pomogłyby nam się uporać z coraz ważniejszymi wyzwaniami takimi jak np. europejska polityka klimatyczna, zakładająca ograniczenia dla przemysłu węglowego”, mówi dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

 

Według najnowszej edycji raportu OECD Going Growth[1], Polska, aby się dalej rozwijać, musi w szczególny sposób zadbać m.in. o zmniejszenie biurokracji i barier dla przedsiębiorców. Powinna też ułatwić zatrudnienie kobiet i osób starszych, dokonać rewizji systemu podatkowego oraz wspierać rozwój systemów transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Pracodawcy RP jako główne wyzwanie wskazują spadek ludności kraju i starzenie się społeczeństwa. Z kolei według szacunków BZ WBK to eksport będzie w 2015 roku kołem zamachowym polskiej gospodarki i to jego wzmocnienie powinno być jednym z priorytetów ekonomicznych kraju.

 

„Jest wiele obszarów, które mają wpływ na to, czy za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat będziemy żyć w kraju dobrobytu i stabilności gospodarczej czy w kurczącej się ekonomii i zależności od zewnętrznych wpływów. Już teraz powinniśmy wdrażać odpowiednie zmiany. Temu właśnie ma służyć Forum dla Wolności i Rozwoju”, podsumowuje Henryk Siodmok, Prezes Grupy Atlas, wpierający inicjatywę.

 

Podczas kongresu 28-30 października, odbędzie się m.in. 21 paneli tematycznych poświęconym różnym obszarom gospodarki i funkcjonowania państwa. W każdej z dyskusji wezmą udział zarówno przedstawiciele biznesu i eksperci prawni, jak i reprezentanci organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydenci polityczni. Wśród prelegentów znajdą się (poza zabierającymi głos powyżej) m.in. Tibor Navracsics - Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Ryszard Florek - Prezes zarządu spółki FAKRO, Mateusz Morawiecki - Prezes zarządu Banku Zachodniego WBK, Marcin Beme - Założyciel i prezes Audioteki, Wojciech Dziomdziora - Radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Maciej Gawroński - Partner zarządzający polskiego biura Bird&Bird i Rafał Fronczek - Prezes Krajowej Rady Komorniczej.


Więcej informacji: www.law4growth.com[1] Going for Growth, 2015, OECD


Copyright © by Forum dla Wolności i Rozwoju

Udostępnij w : Wyślij znajomemuRozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: